Oprogramowanie dla zakładów komunikacyjnych i transportowych

 

Każdy z naszych systemów jest wdrażany po wnikliwej analizie potrzeb przedsiębiorstwa i konsultacjach. Prowadzimy nadzory wdrożeniowe i eksploatacyjne, a także serwisy oprogramowania. Na każde życzenie Klienta gotowi jesteśmy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom w wytworzeniu nowego oprogramowania w oparciu o nowoczesne techniki projektowania. 

Grafik kierowców
i motorniczych

System umożliwia:

  • planowanie pracy dziennej i miesięcznej służb (kierowców, motorniczych) po uwzględnieniu norm godzin pracy nominalnej;

  • wprowadzenie korekt planu pracy wynikających z nieobecności określanej czasowo i nielimitowanej,

  • planowanie w systemie tygodniowym, czasu równoważnego, czasu przerywanego i innych

EWBUS/EKSPLO

System opracowany został dla potrzeb operatywnego zarządzania komunikacji autobusowej i automatyzuje prace związane z rozliczeniem działalności podstawowej zakładu. Zakresem systemu objęte zostały zasadnicze problemy rozliczania eksploatacji taboru autobusowego (praca pojazdów, kierowców, zużycia paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych).

Rozkład Jazdy

System umożliwia:

  • zapis dowolnego rozkładu jazdy w postaci bazy danych i mapy,

  • automatyczne tworzenie rozkładu na linię wg wybranych parametrów,

  • wydruki przystankowe w wielu formatach, kursówki dla kierowców,

  • synchronizację odjazdów z przystanku, lub węzła komunikacyjnego,

EWCZAS/Warsztat

System opracowany został dla potrzeb operatywnego zarządzania komunikacji autobusowej lub tramwajowej i automatyzuje prace związane z rozliczeniem działalności pomocniczej zakładu. Zakresem systemu objęte zostały zasadnicze problemy rozliczania konserwacji taboru autobusowego (naprawy i obsługi pojazdów, praca personelu zaplecza technicznego).